IBSH PTA Open Hour

Please contact teachers directly if their schedule is fully booked.
If you want to change your booking, please contact the teacher.

Art&Tech
 1. Viola Tsai
 2. Frances Lien
 3. Effrosyni Rigopoulou
 4. Casey Feng
 5. Spock Tsai

Chinese
 1. Yichi Chu
 2. Gary Cheng
 3. Nini Wang
 4. Savannah Lee
 5. Katherine Liu
 6. Shelly Chen
 7. Andrea Liu
 8. Yvonne Chang
 9. Aril Chen
 10. Grace Yu
 11. Jenny Hsu
 12. Wen Ying Chen
 13. Mei-Huie Hunag
 14. Huie-Chi Hsieh
 15. Jane Yang
 16. Bianca Chang
 17. Fiona Cheng
 18. Mia Chin

CSS
 1. Nancy Wang
 2. Joan Tseng
 3. Sophie Wang

Elemantary (Gr1-4)
 1. Ann Lu
 2. Brittany Porter
 3. Hannah Miller
 4. Sheryl Macleod
 5. Peter Pan
 6. Grace Lin
 7. Sean Olin Bucholz
 8. Dominick Kuri

Middle/High English
 1. Marina Lin
 2. Patrick Kulmatycki
 3. Alexander Fishman
 4. Michelle Roberts
 5. Kayao Su
 6. Court Anderson
 7. Conor Morrison

PE
 1. Jess Cheng
 2. Ricky Wu
 3. William Liao
 4. Han Yun Chiang
 5. Tree Chen
 6. Ice Chan

Math
 1. Peggy Wu
 2. James Ro
 3. Tony Fu
 4. Matt Chen
 5. Henry Chen
 6. Candy Tang
 7. Christine Yin
 8. Huei-Lien Chou

Science
 1. Christina Hsiao
 2. Eduard Liu
 3. Ray Chin
 4. Crystal Wu
 5. Joyce Lo
 6. Jay Shumway
 7. Ted Hsiung
 8. Kim Lin

WSS
 1. Seth Roberts
 2. Mackenzie Young
 3. Steve Nave
 4. John Kosmach