News
Calendar
BDDB News
Vistas
Vacancy Info
Student of the Month
News HomeNews
 
Fri. Dec. 8 --- Gr.1 and 4 Health Check 2017-12-07
Dear Gr. 1 and 4 parents,  Tomorrow (Dec.8) Gr. 1 and 4 students will have the health ch...
 
107學年度台北醫學大學特殊選才訊息 2017-12-07
有關107學年度台北醫學大學特殊選才訊息 請至學校網站查詢 http://aca.tmu.edu.tw/6dt2/recruit.php?Sn=198 簡章: https://driv...
 
107學年度亞洲大學特殊選才簡章 2017-11-29
資訊如網址 請有興趣的同學自行參照 https://drive.google.com/a/ibsh.tw/file/d/1WCs1ngVd3f5N7ODHM1F5C4HDzFp-LV9U/view...
 
201710 實中園地 NEHS Newsletter 2017-11-23
  201710實中園地 NEHS Newsletter Link Here          ...
 
雙語部親職講座日期確認通知 2017-11-21
親愛的家長: 感謝您填寫雙語部親職教育工作坊的問卷, 目前根據調查結果,我們將於以下時間辦理兩場孫明儀老師親職教育講座: 1. 小學生講座: 12/12星期二,8:30-10:00 (5...
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Address:300 Jieshou Rd. Hsinchu, Taiwan 300-78, R. O. C. TEL:+886-3-5777011  FAX:+886-3-5785565
Copyright © 2010 International Bilingual School at the Hsinchu-Science-Park All Rights Reserved.