2018-19 2nd Semester IBSH PTA Open Hour

Please contact teachers directly if their schedule is fully booked.
If you want to change your booking, please contact to the teacher.

Art&Tech
  1. Viola Tsai
  2. Frances Lien
  3. Liz Lee
  4. Casey Feng
  5. Maria Lee

Chinese
 1. Gary Cheng
 2. Savannah Lee
 3. Nathalie Guan
 4. Nini Wang
 5. Andrea Liu
 6. Bianca Chang
 7. Shelly Chen
 8. Katherine Liu
 9. Tina Chu
 10. Angela Huang
 11. Jane Yang
 12. Eric Wu
 13. Grace Yu
 14. Rachel Chen
 15. Wen Chen
 16. Miriam Tsai
 17. Juiwen Fan

CSS
 1. Sophie Wang
 2. Joan Tseng

Elementary(Gr1-5)
 1. Ann Lu(Please contact teacher directly)
 2. Katie Mcdermott(Please contact teacher directly)
 3. Erica Ro(Please contact teacher directly)
 4. Sheryl Macleod(Please contact teacher directly)
 5. Peter Pan
 6. Farah Jaquith(Please contact teacher directly)
 7. Diane Pesman(Please contact teacher directly)
 8. Dominick Kuri(Please contact teacher directly)
 9. Kayao Su

Middle/High English
 1. Brandon Varco
 2. Alex Bleecker
 3. Alexander Fishman
 4. Court Anderson
 5. Conor Morrison
 6. Maxwell Gulian

PE
 1. Jess Cheng
 2. Ricky Wu
 3. Han Yun Chiang
 4. William Liao
 5. Tree Chen
 6. Ice Chan

Math
 1. Huei-Lien Chou
 2. Peggy Wu
 3. Matt Chen
 4. Christine Yin
 5. Candy Tang
 6. James Ro
 7. Tony Fu
 8. Serena Lee

Science
 1. Kim Lin
 2. Eduard Liu
 3. Ray Chin
 4. Christina Hsiao
 5. Ted Hsiung
 6. Joyce Lo
 7. Jenny Juan
 8. Crystal Wu
 9. Jay Shumway

WSS
 1. Seth Roberts
 2. Mackenzie Young
 3. Ryan Kastner
 4. Benjamin Krystal
 5. Michael Gardner